Kontakt

V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte na našich tel. číslach alebo e-mailom.

MariJo spol. s r. o.
Račianska 33
831 02 Bratislava


Prevádzka a korešpondenčná adresa:
MariJo, s. r. o.
Výhonská 1
835 10 Bratislava


Tel: +421 2 44 372 333
Fax: +421 2 44 452 929
SOS: +421 903 472 333
E-mail: marijo@marijo.sk


Mapa:

Domov