Referencie

Naše prepravné služby využívajú slovenské i zahraničné firmy pôsobiace v oblasti:
  • farmaceutických, zdravotných, telekomunikačných, bankových, výrobných, multimediálnych či poisťovacích služieb
  • hotely, cestovné kancelárie a agentúry, letecké spoločnosti
  • PR agentúry, školy, právnické kancelárie, športové organizácie a zväzy
  • veľvyslanectvá a vládne inštitúcie, ktoré nám preukázali dôveru pri zabezpečovaní prepravných služieb počas summitu NATO, ktorý sa konal v Bratislave v máji 2004

Domov